ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЛИПОВОДОЛИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Інклюзивна освіта

Освіта дітей з особливими освітніми потребами

 

Загальна декларація прав людини (1948 рік)

Конвенція про права дитини (ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991)

Конвенція про права осіб з інвалідністю

Конвенція про права інвалідів (ратифікована Верховною Радою України 16.12.2009, набрала чинності 06.03.2010)

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 24.12.2015 №911-VІІІ

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VІІІ

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 06.09.2018 № 2541-VIII 

Указ Президента України від 01 червня 2005 року № 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"

Указ Президента України від 12 серпня 2007 року № 1228/2007 "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"

Указ Президента України від 19 травня 2011 року № 588/2011 "Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями"

Указ Президента України від 03 грудня 2015 року № 678/2015 "Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю"

Постанова КМУ від 15.08.2011 №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова КМУ від 21 серпня 2013 р. № 607 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами"

Порядок та умови  надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (постанова КМУ від 14.02.2017 № 88)

Постанова КМУ від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

Постанова КМУ від 9 серпня 2017 р. № 576 "Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

Постанова КМУ від 9 серпня 2017 року № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова КМУ від 15 листопада 2017 р. № 863 "Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"

Постанова КМУ від 10.04.2019 № 530 "Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

Розпорядження КМУ від 9 серпня 2017 р. № 526-р "Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації І етапу"

Наказ МОН від 01.10.2010 № 912 "Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання"

Наказ МОН від 09.12.2010 № 1224 "Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з  особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ МОН від 14.06.2013 № 768 "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів"

Наказ МОН від 28.01.2014 № 80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)», зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 № 133 ; від 16.04.2014 № 460

Наказ МОН від 06.02.2015 № 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Наказ МОН від 12.02.2015 № 134 "Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"

Наказ МОН від 12.01.2016 № 8 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" (зі змінами)

Наказ МОН від 29.04.2016 № 476 "Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами"

Наказ МОН від 20.05.2016 № 544 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055"

Наказ МОН від 01.02.2018 № 90 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205

Наказ МОН від 23.04.2018 № 414 "Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти"

Наказ МОН від 08.06.2018 №609 "Про затвердження Примірного  положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"

Наказ МОН від 12.06.2018 № 627 "Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами"

Наказ МОН від 17.04.2019 №423 "Про затвердження Типового перліку засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти"

Наказ МОН від 02.07.2019 № 917 "Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу з порушеннями інтелектуального розвитку”

Лист МОН від 18.05.2012 № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист МОН від 26.07.2012 № 1/9-529 «Про організацію психологічного супроводу в умовах інклюзивного навчання»  

Лист МОН 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя» 

Лист МОН від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням» 

Лист МОН від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»  

Лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»  

Лист МОН від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»  

Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-293 «Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів» 

Лист МОН від 10.01.2017 3 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

Лист МОН від  03.07.2017  № 1/9-362 «Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018  навчальному році»

Лист МОН від 29.11.2017 № 1/9-639 «Щодо  Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

Лист МОН  від 13.11.2018 № 1/9-691 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

Лист МОН від 05.08.2019 № 1/9-498 "Методичні організації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р"

Лист МОН від 05.02.2018 № 2.5-281 щодо тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних обов'язків асистента вчителя 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ

ТИПОВІ ІНТЕР'ЄРИ ЩОДО СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТИПОВІ ІНТЕР'ЄРНІ РІШЕННЯ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ

ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР (ВЧИТЕЛЬСЬКА)

РЕСУРСНА КІМНАТА

ПРОЕКТ МЕДІАТЕКИ