Відділ освіти, культури, молоді та спорту Липоводолинської районної державної адміністрації

МОН оприлюднив для обговорення законопроект про повну загальну середню освіту

   Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проект закону «Про повну загальну середню освіту».

   Крім оновленого термінологічного апарату, який потрібно було привести у відповідність до нового базового Закону України «Про освіту», документ містить низку концептуальних змін. Зокрема, нові механізми доступності у здобутті повної загальної середньої освіти, формування мовного середовища, усунення дискримінації, створення умов для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учнів тощо.

   Які ж новації, чекають на українців у разі ухвалення законопроекту?

   Згідно з Законом України «Про освіту» в документі закріплюється трирівнева система загальної середньої освіти: початкова освіта має здобуватися упродовж 4 років, базова середня освіта - упродовж 5 років, а профільна - упродовж 3 років. При цьому законодавством можуть бути визначені інші строки здобуття повної загальної середньої освіти (на кожному її рівні залежно від форми здобуття та індивідуальної освітньої траєкторії), а строк здобуття повної загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами може бути подовжений з урахуванням доповнення освітньої програми корекційно-розвитковим складником.

   Повна загальна середня освіта може здобуватися в очній (денній), дистанційній, мережевій, сімейній (домашній), індивідуальній, у тому числі екстернатній, формах, а також у вечірній формі (на рівнях базової та профільної середньої освіти).

   До початкової школи зарахування дітей на конкурсних засадах забороняється,  натомість до старшої профільної школи - здійснюватиметься на підставі річного оцінювання результатів їх навчання та державної підсумкової атестації.

   До закладу освіти для здобуття початкової освіти обов’язково зараховуються (у разі подання батьками відповідної заяви) усі діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи є дітьми працівників цього закладу освіти.

   У документі також чітко окреслено зміст державних стандартів та освітніх програм і зазначено, що «освітня програма державного та комунального закладу освіти не може реалізовуватися чи забезпечуватися (повністю або частково) за кошти батьків та/або учнів».

   Законопроект детально визначає питання фінансової і управлінської автономії закладів загальної середньої освіти. В документі передбачено нові підходи до обрання, призначення та звільнення директора школи, визначення повноважень органів самоврядування, зокрема й органів батьківського самоврядування. 

   Зазначено й про інституційний аудит – комплексну зовнішню перевірку та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, які забезпечують його ефективну роботу та сталий розвиток.

   Представлений документ є результатом тривалої дискусії та напрацювань робочої групи, до складу якої були залучені представники всіх ключових груп стейкхолдерів - керівники органів управлінь освіти, директори шкіл та вчителі, незалежні експерти, представники громадських організацій та батьківська спільнота.

   Оскільки питання реформування освітньої галузі є суспільно важливим, а деякі норми запропонованого проекту - дискусійними, Міністерство освіти і науки України запрошує громадськість до активного обговорення документу.

   Зауваження та пропозиції можна надсилати до 1 червня 2018 року на електронну адресу: zakon@mon.gov.ua.« повернутися до списку новин