Відділ освіти, культури, молоді та спорту Липоводолинської районної державної адміністрації

ЯК АБІТУРІЄНТАМ РОЗРАХУВАТИ СЕРЕДНІЙ БАЛ ДОКУМЕНТА ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ У 2020 РОЦІ

   Випускники українських шкіл готуються до складання останнього тестування зовнішнього незалежного оцінювання та початку конкурсного відбору до закладів вищої освіти.

   Цьогоріч для участі у конкурсному відборі осіб, які вступають до вузів на основі повної загальної середньої освіти, при розрахунку конкурсного балу варто враховувати значення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, а точніше його додатка, помноженого на відповідний ваговий коефіцієнт.

   Випускники шкіл повинні самостійно виконати розрахунок середнього балу документа про повну загальну середню освіту, не вносячи при цьому його у додаток. Правильність розрахунку перевіряють приймальні комісії закладів вищої освіти після подачі абітурієнтом відповідної заяви та необхідного переліку документів в паперовому або електронному вигляді.

   Середній бал документа про повну загальну середню освіту визначається за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Бал обчислюється як середнє арифметичне значення всіх оцінок в додатку (інваріативна та варіативна складові, державна підсумкова атестація). Водночас факультативи та предмети, за якими зроблено відмітку «звільнений(а)/зараховано» не підраховуються.

   Якщо в додатку до документа про повну загальну середню освіту все ж вказаний середній бал, необхідно перевірити правильність його розрахунку відповідно до методики. У разі неправильного значення, вступнику слід вказати коректний середній бал під час подання заяви про вступ. При цьому документ  з неправильним значенням є дійсним.

   Якщо вступник під час подання заяви про вступ в електронному вигляді припустився помилки щодо значення середнього бала, він може виправити його самостійно в особистому кабінеті до подання першої заяви до закладу вищої освіти.

   Середній бал, який вноситься до Єдиної бази відповідно до 12-бальної шкали, автоматично перераховується у значення за 200-бальною шкалою відповідно до спеціальної таблиці (додаток № 5 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2020 році).

   Обчислення середнього балу для випускників минулих років, у яких в додатку до документа про повну загальну середню освіту за предмети виставлені оцінки за 5-бальною шкалою, відбувається наступним чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Якщо додаток до атестата відсутній, середній бал за 12-бальною шкалою дорівнює «2».

   За матеріалами сайту: https://osvita.ua.« повернутися до списку новин