Відділ освіти, культури, молоді та спорту Липоводолинської районної державної адміністрації

МОН НАДАЛО ВІДПОВІДІ НА ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ

   У зв’язку із багаторазовими зверненнями освітян Міністерство освіти і науки України надало роз’яснення щодо практичного застосування Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762 та викладений в новій редакції згідно з наказом від 08 травня 2019 року № 621.

   Ключовими складовими Порядку є врегулювання питань, пов’язаних із: видачою учням свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень; умовами непереведення учнів до наступного класу та залишення для проходження повторного курсу навчання; можливістю проходження конкурсного відбору учнів 9 класів при їх переведенні до 10 класу з поглибленим вивченням окремих предметів.

   Свідоцтво досягнень, що поступово має замінити собою характеристику учня і табель навчальних досягнень, видається в обов’язковому порядку учням, яких було зараховано до першого класу у 2018 році та наступних роках.

   Залишення учнів для повторного здобуття загальної середньої освіти в тому самому класі закладу загальної середньої освіти для учнів 1-2 класів є можливим лише за ініціативи батьків у формі відповідної письмової заяви, для учнів інших класів – за згоди їхніх батьків.

   У разі, якщо в учня було виявлено початковий рівень результатів навчання, а батьки і педагогічна рада змогли дійти певної згоди щодо відповідної індивідуальної освітньої траєкторії учня, його в будь-якому випадку не можна залишати для повторного здобуття загальної середньої освіти в тому самому класі більше одного разу протягом здобуття ним початкової чи базової середньої освіти, до прикладу, один раз в одному з класів –  у 3 чи 4 класі, а також один раз в одному з класів – у 5 чи 6, чи 7, чи 8 класі.

   За відсутності наведених вище обставин залишення для повторного здобуття загальної середньої освіти у тому самому класі не допускається.

   Найбільшу кількість запитань отримано у зв’язку з проведенням конкурсу для переведення учнів 9 класів до 10 класів з поглибленим вивченням окремих предметів.

   Відповідно до статті 12 Закону України «Про освіту» третім рівнем повної загальної середньої освіти є профільна середня освіта, здобуття якої передбачає, зокрема, академічне спрямування – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти. При цьому, можливість створення класів (груп) з поглибленим вивченням окремих предметів у складі закладу загальної середньої освіти передбачена статтею 8 Закону України «Про загальну середню освіту».

   З огляду на необхідність ураховувати здібності та освітні потреби кожного учня Порядком передбачено дві моделі організації його індивідуальної освітньої траєкторії після завершення здобуття базової середньої освіти.

   Перша (найбільш поширена) - передбачає безконкурсне переведення учня з 9 до 10 класу без поглибленого вивчення окремих предметів, що відбувається за власною заявою учня (у разі досягнення ним повноліття) чи заявою одного з його батьків, інших законних представників.

  Друга модель, що допускає переведення учня з 9 до 10 класу з поглибленим вивчення окремих предметів на конкурсних засадах, має відповідні умови її застосування: у закладі має бути створено 10 клас(и) з поглибленим вивченням окремих предметів певного профілю; кількість бажаючих узяти участь у такому конкурсі має бути більшою ніж кількість місць у відповідному(их) 10 класі(ах).

   Учні 9 класів, яким не вдалося пройти конкурс, можуть скористатися першою моделлю та бути переведені до 10 класу без поглибленого вивчення окремих предметів за власним бажанням. У разі неподання відповідної заяви учні 9 класів випускаються із закладу загальної середньої освіти відповідно до наказу його керівника і можуть продовжити здобувати загальну середню освіту в інших закладах системи загальної середньої освіти.

   Процедурні питання проведення самого конкурсу, зокрема щодо забезпечення його публічності, відкритості, об’єктивності, рівності тощо, урегульовані пунктами 3-16 глави 4 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.

    За матеріалами Міністерства освіти і науки України  (Лист МОН від 22.07.2019 № 1/9-471)« повернутися до списку новин